stacaravan ijmuiden
Uw vakantieplezier begint hier.
IJmuiden, dynamisch, bruisend met
strand, bos, zee en duinen.
Wij heten u van harte WELKOM
Piet en Nel Hoekstra - contact
Huurvoorwaarden
1. Reserveringen
De reservering is pas definitief en de huurovereenkomst komt pas tot stand als deze door de verhuurder is bevestigd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om reservering zonder opgaaf van redenen te weigeren. Na ontvangst van de reservering zal deze uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk worden bevestigd. Tegelijk met de bevestiging ontvangt de huurder een factuur voor het totaal van de verschuldigde huursom. Van het gefactureerde bedrag dient 50% binnen 14 dagen te worden voldaan, het restant inclusief de borgsom uiterlijk 4 weken voor het begin van de huurperiode. 
De verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Indien er onjuistheden in de bevestiging en/of in de facturering worden geconstateerd dienen deze per omgaande kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder.
De huurprijs is inclusief normaal gebruik gas, water, elektra, toeristen belasting en het parkeren van een auto op het parkeerterrein en exclusief de borgsom van € 150,- per reservering. Het normale gebruik is ter beoordeling van de verhuurder. De borgsom ontvangt u retour bij inspectie van de stacaravan of anders binnen 14 dagen op uw rekening, behoudens bij constatering van schade of ontbrekende zaken. Zie voor prijzen elders op deze site
2. Huurperiode
De huurperiode gaat in op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur, en eindigt op de dag van vertrek voor 10.00 uur.
3. Aansprakelijkheid
a. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de stacaravan of op Camping De Duindoorn.
het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping.
U dient de verhuurder in kennis te stellen indien er sprake is van beschadigingen etc. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de stacaravan of op de camping bevinden.
c. Bij niet juist gebruik en/of niet juist achterlaten van de stacaravan kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
d. Indien er schade en/of verlies is ontstaan welke niet verhaald kan worden op de borgstelling zullen wij u hier schriftelijk voor aansprakelijk stellen.
Wij raden u aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten waarbij deze aansprakelijkheid gedekt is.
4. Annulering
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u wilt annuleren, dient u een met reden omkleed verzoek schriftelijk te verstrekken aan de verhuurder. Het ongedaan maken van een reservering is mogelijk als de huurder een gelijkwaardige vervanger vindt, dit echter op voorwaarde dat een nieuwe reservering door de verhuurder wordt ontvangen en goedgekeurd. Bij annulering zonder vervanger bedragen de annuleringskosten:
bij annulering meer dan zes weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom.
bij latere annulering 100% van de totale huursom.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan.
6. Maximaal aantal personen
Gebruik en bewoning zijn toegestaan voor maximaal het aantal aangegeven personen waarvoor de stacaravan is ingericht. Bij constatering van bewoning door meer dan het toegestane aantal personen door degene die controle uitvoert heeft hij/zij het recht hier maatregelen tegen te nemen en kan de huurder de verdere toegang worden ontzegd.
7. Inventaris
De door u gehuurde stacaravan is zo volledig mogelijk ingericht. Echter, linnengoed (lakens, slopen, dekbedhoezen, hand- en theedoeken) dient u zelf mee te nemen. Laken- en keukendoekpakketten zijn tevens te huur.
8. Klachten
Ondanks alle zorg van de verhuurder kan het zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u direct met de verhuurder op te nemen, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het camping de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de verhuurder waarna u binnen 1 maand schriftelijk bericht zult ontvangen.
9.Roken is in de stacaravan niet toegestaan.

websiteinhoud © piet hoekstra 2018 -  disclaimer
© Copyright 2017 - stacaravan-ijmuiden.web3090.your-webhost.nl