stacaravan ijmuiden
Uw vakantieplezier begint hier.
IJmuiden, dynamisch, bruisend met
strand, bos, zee en duinen.
Wij heten u van harte WELKOM
Piet en Nel Hoekstra - contact
         voor 2019
Welkom

Deze prachtige stacaravan met een ruim terras staat op plaats 4 van de familie-camping de Duindoorn in IJmuiden.
De stacaravan is uitermate geschikt voor
2 volwassenen met maximaal 
2 kinderen tot 12 jaar.
IJmuiden biedt enorm veel mogelijkheden:
Bos en duin, strand en zee, jachthaven en visserij, zeesluizen en scheepvaart, een boulevard en vele culinaire mogelijkheden, kortom een prachtige en dynamische omgeving voor een complete vakantie. 
Dichtbij liggen de historische steden als Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Zij bieden naast cultuur de mogelijkheid voor gezellig winkelen of genieten op een terras. 
Zelfs de veeleisende vakantieganger kan hier overal terecht.
Op de camping is wifi voor uw laptop/smartphone beschikbaar. U ontvangt 1 gratis wificode (200 mb per dag) bij aankomst. 
Een winkel met dagelijks vers gebakken broodjes. Een wasserette met wasmachines, droger en strijktafel. Voor de kinderen is er een kleine speeltuin en een kinderclub in het hoogseizoen. Bij de receptie kunt u fietsen huren en mooie fietsroutes verkrijgen. 

Nel Hoekstra, IJmuiden - telefoon 0642139589
Privacy Bescherming:
Indien u stacaravan-ijmuiden.nl bezoekt, dat bij your-webhost.nl  is ondergebracht,  doet u dat vrijwillig. 
Stacaravan-IJmuiden.nl  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Piet en Nel Hoekstra
https://stacaravan-ijmuiden.nl 
tel.:0642139589
email: piet.nel@gmaiil.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stacaravan-IJmuiden.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via piet.nel@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stacaravan-IJmuiden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Stacaravan-IJmuiden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stacaravan-IJmuiden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: Na afloop van uw huurperiode en afgeronde betalingen worden de gegevens niet langer meer bewaard. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Stacaravan-IJmuiden.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stacaravan-IJmuiden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stacaravan-IJmuiden.nl gebruikt de volgende website: Uwboeking.com voor de afwikkeling van uw boeking en hebben met Uwboeking.com een verwerkingsovereenkomst. 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stacaravan-IJmuiden.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stacaravan-IJmuiden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar piet.nel@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stacaravan-IJmuiden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stacaravan-IJmuiden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via piet.nel@gmail.com
websiteinhoud © piet hoekstra 2018 -  disclaimer
© Copyright 2017 - stacaravan-ijmuiden.web3090.your-webhost.nl